Zero10.biz er nettsiden for deg som er opptatt av klimaendringene og de store miljømessige utfordringene vi står ovenfor. Her kan du lese om global oppvarming og 2-gradersmålet. Du kan også lære mye nyttig om drivhusgasser, og om den store plastproblematikken som ødelegger både natur…

Privacy Policy