Hva er global oppvarming

Global oppvarming er noe vi hører om nesten hver eneste dag, i alle fall hver uke. De fleste av oss vet at noen mener global oppvarming og klimaendringer er noe vi er skyld i selv og noen mener at disse forandringene er bare tull og tøys. Men vet du egentlig hva global oppvarming er eller hva som ligger i begrepet klimaendringer? Ikke det? Da skal vi prøve å forklare litt her.

Global oppvarming

Global oppvarming er et uttrykk som beskriver «den observerte århundre lange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens klimasystem og de tilhørende effekter.» Dette betyr at i mange år har man malt jordas temperaturer, og i de samme mange årene har man oppdaget at denne temperaturen har steget. I tillegg har man også oppdaget at stigningen i temperatur har hatt effekter på klimaet vårt. Det er ikke alle som tror på disse klimaendringene, men det som er bevist er at endringene som har oppstått etter 1950-tallet ikke har blitt sett før. Og uansett hva dette skyldes, er det en ting som er klart. Vi må gjøre noe med det.

Menneskelige utslipp av klimagasser

Klimapanelet til FN meldte allerede i 2014 fra om at det var 95 % sannsynlighet for at det var våre utslipp av klimagasser, karbondioksid og metan, som hadde sørget for den globale oppvarmingen. De ulike klimamodellene som finnes anslår at overflatetemperaturen vil fortsette å stige. De mest forsiktige anslagene sier at den vil øke med rundt 1,7 grader og de mest negative anslagene sier 4,8 grader. Det er ingen av de vitenskapelige organene i verden som har protestert på synet om at endringene de siste femti årene er forårsaket av oss selv. Da er det kanskje ikke så rart at man sier at mennesket er den eneste arten som aktivt jobber med å utrydde seg selv?

Effektene

Hva skjer når jorda varmes opp mer enn det som er naturlig? Jo, da får vi økt temperatur, havnivået stiger, nedbørsmønstrene endrer seg slik at der det før var vanlig med mye regn kommer det nå lite og motsatt. Isbreene minker, og det samme gjelder permafrost og havis, noe som gjør det vanskelig for, for eksempel, isbjørnen å overleve. Videre får vi hyppigere ekstremvær, med hetebølger, tørke, regn som fører til oversvømmelser, store snømengder, og en hel mengde med ulike arter som ikke klarer å tilpasse seg raskt nok. For oss mennesker vil dette si at det kan bli vanskeligere å skaffe nok mat og bebodde områder blir ubeboelige. Vi vil dermed oppleve å få klimaflyktninger i tillegg til de som flykter grunnet krig. Siden klimagassene blir værende lenge i atmosfæren har vi skapt noe vi vil se effektene av i mange, mange år fremover. Noen mener så mange som titusener av år.

Tiltak

Vi må gjøre noe, det står klart for de fleste. Spørsmålet er bare hva og om vi rekker å gjøre det fort nok til at det vil hjelpe. Det første vi må drive med er utslippsreduksjon. Dette er et av de viktigste tiltakene, men også vanskelig fordi det handler om økonomi. Deretter må vi finne ut hvordan vi kan tilpasse oss de videre endringene som kommer i klimaet.

Privacy Policy