Regnskogen er minkende

Vi mennesker har brukt rundt 60 år på å ødelegge halvparten av verdens regnskog. Naturen har brukt rundt 100 millioner år på å bygge opp et skattekammer som inneholder et stort antall unike dyr og planter. I tillegg er denne skogen hjemmet til mange mennesker. Når regnskogen ødelegges forsvinner et artsmangfold vi aldri vil få tilbake. Enda flere mennesker må leve i fattigdom. Tap av regnskog gir oss også varmere og mer ustabilt vær fordi avskoging slipper ut store mengder klimagasser.

Det nytter

Etter påtrykk fra verden har Brasil redusert avskoging med hele 75 %. I Kongo og Indonesia har de innført en midlertidig stopp i trehogsten. Selv om det nytter er kampen ikke over enda. Her kommer en oversikt over noen av de viktigste grunnene til at regnskogen forsvinner.

Etterspørsel etter papir og tropisk tømmer er en viktig årsak til at regnskogen blir borte. Dette gjelder spesielt for regnskogen i Latin-Amerika og Sørøst-Asia. Den dårlige nyheten for regnskogen er at etterspørselen av tømmer herfra er økende. Noen steder hogges regnskogen ned for å gi plass til plantasjer som dyrker trær som vokser ekstra fort. Dermed ødelegges biomangfoldet, og siden store områder blir borte får lokalbefolkningen problemer.

Palmeolje og soya

Regnskogen forsvinner fordi man trenger plass til å plante oljepalmer. Palmeolje er nemlig en billig og vegetabilsk olje, og etterspørselen er enorm. Dette gjør at Indonesia vil doble produksjonen, mens det i andre land med regnskog stadig kommer til flere plantasjer.

Regnskogen påvirkes også av soyaproduksjonen som foregår. Disse plantasjene ligger gjerne utenfor regnskogen, men elvene som brukes til vanning gir mindre vann til regnskogen. I tillegg kan sprøytemidler havne i elva og deretter forpeste regnskogen.

Produksjon av kjøtt

Produksjon av kjøtt foregår i stor skala i Amazonas. Dyrene trenger store beiteområder og for å få til dette tas det av regnskogen. I Brasil regner man med at opptil 75 % av ødeleggelsene på regnskogen skyldes produksjon av kjøtt. Siden etterspørselen etter kjøtt øker, ser dette ut til å bli et vedvarende problem.

Gruvedrift og olje og gass

Regnskogen har mer enn bare artsmangfold, den har også store mengder verdifulle metaller og mineraler, som blant annet gull, kobber og kull. Dermed ryddes store områder slik at det kan opprettes gruver som henter ut de av regnskogens ressurser som ligger under bakken. Gruvene ødelegger på annet vis også siden de slipper ut en mengde miljøgifter.

Olje- og gasselskaper er gjerne de som ødelegger helt urørt regnskog. De bygger veier og kontorer, og dermed åpner de opp for andre som gjerne vil inn i skogen. Utvinningen fører til forurensing i stor skala, av både jordsmonn, vann og luft. Regnskogens økosystem takler ikke dette.

Vannkraftverk er en annen årsak til at regnskogen minsker. De slipper ut miljøstoffer som ødelegger for både dyr- og planteliv, og tillegg demmer de opp elver og endrer vannveiene. Dette fører til tørke, og medfører overlevelsesproblemer for dyr, planter og mennesker.

For å stoppe ødeleggelsen av den regnskogen som er igjen er det viktig å hjelpe lokalbefolkningen, ikke kjøpe produkter som inneholder palmeolje og ligge langt unna tropisk tømmer.

Privacy Policy