Dette kan vi gjøre for å stoppe klimaendringene

Det er mye som kan gjøres for å stoppe klimaendringene, eller i alle fall få dem til å stagnere. Noe må gjøres på høyt nivå. Altså myndighetene rundt om i alle verdens land må bidra til ulike kutt etc. De rike landene må også hjelpe de fattige. Ren energi er et av de store temaene. Vi kan nemlig ikke fortsette med å bruke kull, slik de gjør i mange land. Å legge om til vindmøller, solenergi eller noe helt annet er noe de fattige landene ikke tar seg råd til og her må kanskje de rike da hjelpe til litt.

Transport

Noe du og jeg kan hjelpe til med er å kutte ned på verdens transportforbruk. Vi kan slutte å fly så ofte, og ta toget i stedet for. Vi kan også bytte ut bilen med trikk, buss og sykkel, og i tillegg kan vi prøve å gå så mye som mulig. Da får vi også frisk luft og mosjon, i tillegg til bedre samvittighet overfor miljøet!

I tillegg kan vi aktivt la være å kjøpe ting som inneholder palmeolje. For å produsere palmeolje hugges det nemlig ned regnskog, og når regnskogen forsvinner blir det mindre oksygen. Dette er dumt for oksygen hjelper til med å fjerne CO2 fra lufta. Trærne eter nemlig CO2 og spytter ut oksygen. Så det er viktig å beholde så mye skog som mulig.

Alle kan hjelpe til

De store tingene er det myndighetene som må bidra med, men de små tingene er også viktige og det er her vi kommer inn i bildet. Det er faktisk ganske mange ting hver enkelt av oss kan bidra med, som til sammen blir veldig viktig for å nå målet om å stoppe klimaendringene.

Du og jeg kan altså bruke bilen mindre, ikke reise ofte på ferier som krever en flytur, spise mindre kjøtt, resirkulere plast, papir og organisk avfall. Vi kan bruke mindre strøm ved å huske å slå av lyset i rom vi ikke er i, slutte å kjøpe ting som ødelegger regnskogen som for eksempel produkter som inneholder palmeolje.

I tillegg kan vi alle kjøpe mindre ting og tang, og heller reparere det vi har eller klare oss uten. Har du for mange ting kan du dele med de som har mindre og kanskje trenger akkurat det du har, men ikke bruker lenger. Kjøp og gi bort opplevelser i stedet for ting, er en god filosofi å følge.

Gode råd fra klimaprofessorer

Helge Drange og Tore Furevik jobber begge ved Bjerknessenteret og de har kommet med noen gode råd som, dersom de etterfølges, vil kunne sørge for at 2-gradersmålet går i boks. Noen av rådene handler selvfølgelig om kraftige kutt i utslippene av CO2, spesielt fra land som USA og Japan, men også EU. Forbruket til de mennesker i de rike landene er også altfor høyt og må ned, og bilene må over til noe annet enn bensin og diesel.

Alle har hørt om at vi bør spise mindre rødt kjøtt, da produksjonen av kjøtt sørger for enorme utslipp av metan. Men visste du at professorene også anbefaler at vi føder færre barn? Dette er fordi kloden snart har nådd sin tålegrense for hvor mye mennesker den klarer. Og så er det slik at jo flere vi er her, dess mer utslipp genereres det.

Privacy Policy