10 truede dyrearter

Verden har mange truede dyrearter og hvilke som er mest truet avhenger antagelig litt av hvem du spør. Det er utarbeidet både nasjonale og internasjonale lister, der kriteriene som er lagt til grunn varierer litt. Det de truede dyreartene har til felles er at det er menneskets feil at de er truet. Vi jakter ulovlig, forurenser og ødelegger deres naturlige miljø og matkilder. Dyrearter, som havlærskilpadden, har overlevd i millioner av år, forsvinner nå takket være noen år med menneskelig aktivitet på planeten.

En ganske vanlig liste over truede dyr vil se slik ut:

 • Kinas kjempepanda – dets naturlige miljø blir mindre og mindre
 • Javanesisk neshorn – ulovlig jakt
 • Monarksommerfugl – skogen den trenger for å overleve er i ferd med å forsvinne
 • Fjellgorilla – ulovlig jakt, klimaendringer
 • Tunfisk – overfiske
 • Havlærskilpadde – klimaendringer
 • Magellanpingviner – klimaendringer, mangel på mat, forurensinger
 • Stillehavshvalross – klimaendringer
 • Isbjørn – når isen smelter har ikke isbjørnen lenger noe sted å bo
 • Tiger – ulovlig jakt

Andre lister ser slik ut:

 • Hjortehornkorall – tåler ikke temperaturendringene som skjer. 20 % av korallrevene i verden er utsatt for skader som ikke kan repareres.
 • Ringsel – er avhengig av den arktiske isen som er i ferd med å forsvinne. Det er lite trolig at ringselen vil klare å leve på land når isen er borte.
 • Havlærskilpadden – verdens største skilpadde veier 500 kr. Eggene som legges på stranden får stadig mindre gunstige forhold. I tillegg fører økt vannstand og andre klimatiske forhold til at skilpadden får det tøffere med å overleve.
 • Keiserpingvin – er avhengig av isen rundt Antarktis. Samtidig som isen smelter og pingvinen får stadig mindre plass å leve på, opplever den mangel på krill – som er maten den lever av.
 • Aloe Dichotoma – er et tre fra Sør-Afrika og Namibia. Ørkenspredning sørger for å ødelegge vekstvilkårene til dette treet.
 • Klovnefisk – lever i korallrev og når disse trues av alle klimaendringene, blir levevilkårene til klovnefisken av det dårlige slaget.
 • Fjellrev – varmen ødelegger for leveområdene dens. I tillegg trues den av rødreven som blomstrer opp av all varmen.
 • Laks – varmere vann er ikke bra for laksen, samtidig ødelegges det naturlige økosystemet.
 • Koalabjørn – er avhengig av eukalyptustreet, men CO2 bidrar til at næringen i disse bladene blir mindre og koalaen får ikke i seg det den trenger.
 • Hvithval – lever i de Arktiske farvann der den spiser andre dyr i området. Når bestanden av disse dyrene forsvinner pga. mangel på is forsvinner matfatet til hvalen.

 

Dette er noen av de truede artene i Norge:

 • Dverggås – kritisk truet
 • Pigghåen – kritisk truet
 • Ål – kritisk truet
 • Stor salamander – sårbar art
 • Myrflangre – truet og dermed fredet
 • Trønderlav – kritisk truet
 • Huldrestry – truet art

Den norske rødlista

Vår nasjonale rødliste inneholder alle arter som man regner med har en risiko for å dø ut. Listen som gjelder i Norge i dag, ble publisert i 2015. Den aller første listen kom faktisk i 1984. Listen blir gjennomgått hvert femte år og inneholder arter som befinner seg i Fastlands-Norge, norsk økonomisk sone samt fiskevernsonen ved Svalbard. Man regner med at Norge har et sted rundt 40 000 – 60 000. Av disse har 18 500 blitt vurdert og av disse igjen befinner rundt 4 000 seg på rødlisten. Dette betyr store mørketall, i tillegg til mangel på kunnskap om hver eneste art.

Privacy Policy