Grønn teknologi og casino går hånd i hånd

Norge er i dag et av verdens rikeste land med et velferdssystem mange land misunner oss. Det har de forsåvidt god grunn til, for Norge er et trygt land hvor de aller fleste blir tatt godt vare på. Vi har gratis skole, et helsevesen i verdenstoppen og et meget stabilt arbeidsmarked. Vi har klart oss overraskende godt gjennom tider med økonomisk nedgang over store deler av verden og norske innbyggere har generelt meget god inntekt.

Som nasjon er vi en aktiv forkjemper for menneskerettigheter og vi bruker enorme summer hvert år på å hjelpe andre nasjoner verden over. Norge er på mange måter et kroneksempel på hvordan et land skal styre sine inntekter og engasjement verden over. Problemet er bare at alt vi har er bygd på olje og gass. Norge som velferdsstat er yngre enn mange tror. Det er ikke mange år siden vi var en nasjon av fiskere og bønder.

Oljeeventyret, som har gitt oss vår enorme rikdom, startet ikke før på 1960-tallet. Så sent som 1958 sendte Norges Geologiske Undersøkelse et brev til Utenriksdepartementet hvor man kunne lese “Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst”. Det var ikke før fire år senere, da det amerikanske oljeselskapet Phillips kom på banen, at det begynte å skje noe.

Må tenke nytt før det er for sent

Norge hadde ikke tro på egen oljeutvinning og hadde det ikke vært for at Phillips søkte om lov til å gjøre sine egne undersøkelser, er det ikke sikkert Norge ville ha hatt den velstanden vi har i dag. Nå, etter mer enn 50 år med olje og gass, står vi overfor nye utfordringer. Det blåser en grønn vind over verden og tiden da vi ikke kan basere oss på oljeinntekter vil komme. Som storsamfunn må vi bort fra fossile energikilder og Norge må tenke nytt før det er for sent. Takket være oljen har Norge kunnet bygge opp et av de beste forskningsmiljøene i verden og norske selskaper spiller i dag en avgjørende rolle innen prosjekter som omhandler fornybar energi over hele verden.

Vi bruker dog lite av denne teknologien hjemme i Norge og går således glipp av en unik mulighet for å vise fram hva vi kan. Norge kan med enkle grep bli en betydelig aktør innen fornybar energi og teknologi om vi bare tar grep og omfavner endringene vi alle vet kommer. Vi må legge grunnlaget for ny industri om vi skal kunne dekke opp for den økte arbeidsledigheten som vil komme når oljebransjen starter nedbemanning og vi må dekke opp for det enorme tapet av inntekter.

Gi folket det de vil ha

Casinobransjen er verdt milliarder av dollar og den har opplevd en enorm vekst de siste 20 årene. Nordmenn elsker å spille på nettcasino når de er hjemme i Norge og vi besøker hyppig casinoer når vi er på reise i utlandet. Etablering av casino i Norge vil ikke bare skape store inntekter og utallige arbeidsplasser, men det kan legge grunnlaget for å vise fram norsk teknologi på en helt ny måte. Norge er et vakkert land og vi har alltid passet på å beskytte både hav og landområder fra store inngrep. Det er en flott grunntanke, men verden går videre og det må også Norge gjøre.

Med dagens teknologi kan vi utvikle en helt ny industri på norsk jord i samspill med naturen og miljøet. Det vil være det perfekte utstillingsvinduet mot verden og det vil, som en ren bonus, kunne hjelpe reiselivsnæringen betydelig i årene som kommer.

Verden har et oppriktig ønske om å bli grønnere og det ser man også innen reiselivet. En rekke hotellkjeder, både i Norge og utlandet, rapporterer at besøkende forhører seg om hvor grønt hotellet er før de bestiller rom. Det er forventet at klimaturister vil utgjøre den største økningen i årene som kommer. FN erklærte 2017 som “The International Year of Sustainable Tourism” og tall fra USA viser en økning av denne type turisme på over 60% i løpet av de tre siste årene. Mulighetene er enorme, men Norge må bare tørre å innse realitetene.

Privacy Policy