Hvordan vil global oppvarming påvirke Las Vegas?

Klimaendringer vil skape store endringer i temperatur- og værmønstre, som videre vil påvirke Nevadas og Las Vegas turistindustri og ferskvannslagre. Ifølge en nasjonal spørreundersøkelse vedrørende økonomisk sikkerhet er innbyggerne i Nevada de mest negative til de økonomiske utsiktene i delstaten sin. Boligindustrien og finansindustrien sin kollaps i 2007 gikk hardt utover delstaten, og de har vært en av de delstatene som har slitt mest med å få i gang økonomien sin igjen.

 

Man antar at denne utfordrende økonomiske hverdagen vil bli ytterligere forverret av fremtidens klimaendringer. Disse endringene i temperatur og vær vil nemlig spesielt påvirke delstatens økonomiske muskler, som for eksempel dens turistindustri og vannforsyninger. Eksperter antar at om man ikke gjør raske og alvorlige endringer vil delstatens økonomiske utsikter vil stadig forverres i årene som kommer.

Trussel for vannforsyningene

For øyeblikket er vannivået i Las Vegas og delstaten generelt så lavt at det tidligere nivået av vannforbruk allerede er en saga blott. Lokalt grunnvann er brukt opp for mange år siden, og vannforbruket i 2010 var langt større enn hva delstaten egentlig har råd til å bruke.
Konsekvensene av denne utviklingen har ført til at myndighetene ikke lenger kan garantere vannressurser til nye boligprosjekt i delstaten. De har også sett på flere kontroversielle tiltak som eksempelvis å hente vann fra Mississippi-elven, hente ut ytterligere grunnvann og å bygge en avsaltingsfabrikk i Mexico. Disse prosjektene vil medføre høye kostnader og lite ferskvann, og er dermed ikke bærekraftige.

 

Eksempelvis vil grunnvann-prosjektet føre til at omkringliggende områder vil bli utsatt for tørke og vil true lokal vegetasjon og utrydningstruede dyrearter. Prosjektet har dermed vært utsatt for krass kritikk av mange statlige byråer.

Tørke

På grunn av at Colorado-elven, som er delstatens hovedkilde til ferskvann, og andre omkringliggende elver er ventet å drastisk minke i volum de neste årene på grunn av klimaendringer, så vil faren for tørke øke kraftig. Det har allerede det siste tiåret vært lange og alvorlige tørkeperioder i Las Vegas og Nevada, og det er ventet at dette problemet bare vil bli verre med tiden. Myndighetene så seg nylig nødt til å bygge et lavere inntak i demningen i Lake Mead for å kunne hente ut vannet på det laveste nivået av demningen. Dette prosjektet kostet 800 millioner dollar, og var kun et midlertidig plaster på såret. Det er ventet at det neste tiåret vil bli verre enn det foregående.

Forskere fra Sandia National Laboratory mener at Nevada er en av delstatene som er mest utsatt for tap av økonomisk profitt og tap av arbeidsplasser. Dette gjelder spesielt industrier hvor vann er viktig, som for eksempel jordbruk, gruveindustrien og forsyning av elektrisitet. Disse industriene vil både bli negativt påvirket av tørke og høyere priser for ferskvann.

Turistindustrien

De fleste av Nevadas turistattraksjoner er sårbare for endringer i temperaturer og vær. Eksempelvis vil Las Vegas mange golfbaner, som blir brukt av en tredjedel av alle besøkende, merke en sterk nedgang i besøkende på grunn av økende temperaturer og mangel på vannressurser. Golf- og kasinoindustrien i Nevada genererer rundt en milliard dollar hvert år i følge Norge-Casinoer.com, og sysselsetter omkring 4000 mennesker. Golfbanene vil bli brunlige på grunn av mangel på vann, og varmen vil gjøre det ubehagelig for mennesker å spille på banene. Disse temperaturene vil også påvirke plante- og dyreliv, og dermed vil det komme færre friluftsmennesker til området. Man regner også med at det vil bli langt flere skogbranner i området, som også gjør området mindre tiltrekkende for besøkende.

 

Andre turistattraksjoner, som eksempelvis Lake Mead, vil også merke at det kommer færre besøkende i takt med at vannivået vil bli lavere. Marinaer og havner vil bli tørrlagte og vil dermed ikke motta besøkende turister.

Privacy Policy